LESBRIEVEN SCHOLEN

Lesbrieven voor het Basis- en Voortgezet Onderwijs

Ten behoeve van het onderwijs hebben wij enkele lesbrieven samengesteld. Deze lesbrieven zijn opgesteld voor de Basisschool (BO) en voor het Voortgezet Onderwijs (VO) en zijn geschreven door mevr. Stefanie Schipper-Fijma uit Alkmaar. De Lay Out is gemaakt door Ruben Ridderhof uit Ede.
De lesbrief voor het VO is op 16 mei 2017 officieel overhandigd aan het Murmellius Gymnasium in aanwezigheid van de hoofdpersoon van de lesbrief: Louis Frankenberg. De leerlingen van 3 Gymnasium hadden daar ook een vraaggesprek met hem, zie onderstaande foto's.

Tijdens diverse geschiedenislessen is veel aandacht besteed aan de lesbrief en tijdens tekenuren is er opdrachtmatig gewerkt een werkstukken: het ontwerpen van een poster met als onderwerp de Holocaust. Zie hieronder het bijzondere en creatieve resultaat!

INHOUD LESBRIEVEN:

Aan de hand van een tweetal Alkmaarse verhalen (één afgestemd op het BO en één afgestemd op het VO)
doen de leerlingen kennis op over Alkmaar in bezettingstijd en de Holocaust.
Daarbij worden zij gestimuleerd na te denken over het nut van herdenken en de verschillende manieren waarop dat kan.

Het lesmateriaal is vrij beschikbaar en wordt hier kant en klaar aangeleverd. Hierdoor is het voor docenten op elk moment in het lesprogramma inzetbaar.
bovendien is het materiaal op meerdere manieren te gebruiken, waardoor de docent zelf in staat is te bepalen hoeveel tijd aan het onderwerp wordt besteed.

Onder de betreffende buttons zijn de bestanden te downloaden. U vindt daar een tekstboekje waarmee de leerlingen individueel of klassikaal aan het werk gaan, een powerpointpresentatie met begeleidende tekst voor de leerkracht om te gebruiken om een onderwijsleergesprek te voeren met de leerlingen.
Daarmee kunnen de leerlingen dan individueel of klassikaal aan het werk gaan.
Daarnaast treft u aan een docentenhandleiding, met daarin opgenomen een instructie voor de docent met tips voor de uitwerking.

WBack To Top