125 jaar viering Synagoge in Alkmaar

Herdenking 125 jaar Synagoge aan de Hofstraat te Alkmaar: 1808 - 1933

Hieronder (links) een artikel uit 1933 met links een bijdrage van de toenmalige Burgemeester Wendelaar van Alkmaar.
Hij geeft er blijk van de Joodse gemeenschap een warm hart toe te dragen en maakt zich met hen zeer bezorgd over de beperking van vrijheid 'elders'.

Aan de rechterzijde een gebruikelijke opsomming van praktische en financiele zaken betreffende de synagoge van Alkmaar,
van de hand van de toenmalige Rabbijn de Wolf. Hij noemt de tijden ook 'zorgelijk' en zegt daarbij te hopen dat 'Door de hulp van God benevens de beschermende hand van Oranje en Regeering' het vertrouwen in de toekomst niet beschaamd zal worden. Hoe anders is het allemaal gelopen.

In het midden van het artikel één van de zeldzame foto's van het originele interieur van de Alkmaarse Synagoge.
Deze foto heeft als voorbeeld gediend bij het restaureren van het interieur van de in haar oude luister herstelde Synagoge aan de Hofstraat in het centrum van Alkmaar.

Rechts ernaast is de foto van Rabbijn Abraham de Wolff te vinden op de bima van de Synagoge.

 

WBack To Top