3e STEENLEGGING 15 mei 2017

3e Steenlegging in het Emmakwartier

De derde steenlegging heeft plaatsgevonden in het Emmakwartier, zuidelijk gelegen t.o.v. het oude centrum.
De steenlegging werd in 2 fasen uitgevoerd vanwege familie-omstandigheden van de nabestaanden en betrokken familieleden.
Voor foto's en een verslag van die dag zie de desbetreffende buttons.

NAMEN EN ADRESSEN


1. Verdronkenoord 25
 (1 steen)

Aaltje van der Kop-van Kreveld

(geen foto's beschikbaar)

INFORMATIE


1. Verdronkenoord 25

Aaltje van der Kop-van Kreveld,geboren op 30-07-1861 in Hoorn, vermoord op 19-02-1943 in Auschwitz.
Weduwe van Marcus v.d. Kop,  geboren 05-04-1865, overleden op 19-03-1930
Ze trouwden op 13 november 1892 en kregen 6 kinderen:
Salomon 18.9.1893  -  Dina 18.2.1895  -  Esther 30.10.1896
Hartog 22.6.1898  -  Judith 7.12.1899  -  Meijer 7.10.1901

2. Westerweg 146 (2 stenen)

Salomon van der Kop
Roza van der Kop-Glaser

(geen foto's beschikbaar)

2. Westerweg 146

Salomon van der Kop, geboren op 18-09-1893 in Alkmaar, vermoord op 30-04-1943 in Auschwitz
Roza van der Kop-Glaser, geboren op 07-10-1900 in Doetichem, vermoord op 13-11-1942 in Auschwitz
Salomon was handelaar in lompen en metalen. Hij trouwde op 28-04-1927 met Roza Glaser.

Vanaf 28-04-1927 woonde het echtpaar in de Roemer Visscherstraat nr.5.
Sinds 23-04-1937 woonden ze hier aan de Westerweg 134 > nu 146, tot 20-11-1941. Het huis werd gevorderd door de NSDAP, bewoond door de NSB-leider en het huis werd hiermee een onderkomen voor de NSDAP afd. Volkswohlfahrt.
Tussen 1.12.1939 en 29-05-1941 hadden zij een Duits-Joodse tienervluchtelinge in huis: Edith Sara Bodenheimer, geboren op 30-01-1933 te Neuwied (D). Het is niet bekend of zij vanuit de Westerweg mee verhuisde naar de Lyceumstraat. Het is onduidelijk of ze op 05-03-1942 weggevoerd is naar Amsterdam.
Franziska Hilde Bodenheimer, 27-09-1927, geboren te Neuwied, zus van Edith. Zij woonde aan de Westerweg 82 bij fam. Barend Vlessing. Zij vertrok op 18.7.’40 naar Haarlem. Of de zussen het overleefd hebben is niet bekend.
Nadat het huis gevorderd werd, woonde het echtpaar in bij de fam. Elzas (Lyceumstr. 56) tot de gedwongen wegvoering naar Amsterdam op 05-03-1942.

3. Westerweg 82 (3 stenen)

Barend Vlessing,
Judith Vlessing-van der Kop
Aaltje Vlessing


Aaltje Vlessing, hier ca. 17 jaar

Barend en Judith Vlessing, met kinderen Aaltje, Elias en Max

3. Westerweg 82
Barend Vlessing, geboren 17-05-1888 Texel, vermoord op 22-05-1944 in Auschwitz.
Judith Vlessing-van der Kop, geboren 07-12-1899 Alkmaar, vermoord op 21-05-1944 in Auschwitz.
Barend en Judith trouwden op 20-12-1922.
Aaltje Vlessing, geboren op 11-12-1925 te Alkmaar, vermoord op 21-05-1944 in Auschwitz.
Elias 23-04-1927 (Alkmaar) en Max 02-07-1930 (Alkmaar) hebben het overleefd.
Barend was handelaar in zakken.

4. Westerweg 15 (2 stenen)

Hartog van der Kop
Dora Sientje van der Kop-Bos

(geen foto's beschikbaar)

4. Westerweg 15
Hartog van der Kop, geboren  op 22-06-1898 te Alkmaar, vermoord op 02-04-1943 in Sobibor.
Dora Sientje van der Kop-Bos, geboren op 16-12-1906 te Amsterdam, vermoord op 24-04-1943 in Sobibor.
Zij trouwden op 16-04-1929. Hartog was lompenhandelaar en eigenaar van een metaalhandel.

5. Juliana van Stolberglaan 16 (2 stenen)

Hans Lion Frankenberg
Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt


Hans Lion Frankenberg en
Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt

5. Juliana van Stolberglaan 16

Hans Lion Frankenberg, geboren 8 januari 1904 te Alkmaar. Hij werd vermoord 23 juli 1943 in Sobibor.
Laatste woonadres volgens lijst: Emmastraat 54 te Alkmaar: Zij werden november 1941 gedwongen in te wonen nadat hun eigen huis aan de Juliana van Stolberglaan 16 was gevorderd.

Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt, geboren 2 januari 1907 in Frankfurt am Main, vermoord 23 juli 1943 in Sobibor.
Zij huwden op 4 september 1931 te Hannover Zij krijgen twee kinderen:
Eva Cilly Frankenberg, geboren 1 maart 1933 te Alkmaar.
Louis (Lode) Frankenberg, geboren 8 oktober 1936 te Alkmaar.
Beide kinderen overleven de oorlog.
Hans Frankenberg was eerst winkelchef, daarna directeur van de bekende kantoorboekhandel Frankenberg aan de Langestraat.

Het echtpaar woonde privé na hun huwelijk in de Van Everdingenstraat 13, sinds 17 september 1937 in de Juliana van Stolberglaan 16. Op 20 november 1941 verhuist het gezin dus (met de kinderen Lode en Eva en de dienstbode) naar de Emmastraat 26 te Alkmaar. Daar hebben zij slechts drie maanden gewoond. Op 5 maart 1942 volgt de gedwongen uittocht naar Amsterdam.
Louis werd tussen november 1941 en maart 1942 samen met zijn zusje Eva ondergebracht in een kindertehuis in het Gooi. Ouders wilden niet onderduiken, maar hun kinderen wilden zij een veilig onderkomen bieden. De kleine Lode werd na verraad toch opgepakt en naar Westerbork gebracht. Alkmaarder én neef Eckmann ontfermde zich over Lode Frankenberg in Westerbork, waardoor uitstel van transport volgde. Later is hij alsnog op transport gesteld naar Theresienstadt maar werd daar later uitgewisseld tegen Duitse krijgsgevangenen. Na de oorlog vernam hij dat zijn vader en moeder in Sobibor vermoord waren.

Louis en Eva vertrokken kort na de oorlog naar Brazilië waar hun grootmoeder en de zus van hun grootmoeder woonden. Daar werden zij beiden opgevoed. Als bewindvoerders van Frankenberg NV werden aangesteld: S. Jaring te Bergen en H.C. Lind te Alkmaar.
ZIE VOOR MEER INFORMATIE OVER DE FAMILIE FRANKENBERG BIJ DE INFO VAN DE 1e STEENLEGGING IN 2015

6. Emmastraat 55 (2 stenen)

Bloemetje Elzas
Levi Elzas


Bloemetje Elzas

6. Emmastraat 55

Bloemetje Elzas, geboren op 08-12-1898 Alkmaar, vermoord op 07-09-1942 in Auschwitz.
Zij is een dochter van Levi Elzas, 06-11-1860 Alkmaar. Levi is sinds november 1933 weduwnaar van Saartje Englander. Bloemetje zorgde voor het huishouden van haar vader. Vader Levie verhuist met Bloemetje op 9.1.1939 van de Costerstraat 1 naar de Emmastraat.
Levie was winkelier, en koopman in sigaren. Na de gedwongen wegvoering van maart 1942 woonden ze in de Hunzestraat 10 te Amsterdam. Levi overleed daar op 11-03-1943.
Bloemetje wordt op 03-09-1942 gedeporteerd naar Westerbork, de volgende dag naar Auschwitz en gelijk na aankomst vermoord.
Bloemetje is de middelste van 3 dochters van Levi en Saartje. De dochters zijn Grietje, Bloemetje en Johanna. Voor Johanna is in 2015 reeds een steen gelegd in de Boterstraat.
Voor Beelo, de zus van de moeder van Bloemetje, en voor Abraham, de broer van de moeder van Bloemetje worden deze dag ook stenen gelegd - zie onder 4 en 8.

7. Emmastraat 53 (2 stenen)

Alida Prins
Jeannette Prins

(geen foto's beschikbaar)

7. Emmastraat 53

Alida Prins, geboren op 17-04-1871 te Alkmaar, overleden op 11-11-1942 te Amsterdam
Jeannette Prins, geboren op 14-08-1876 te Alkmaar, vermoord op 19-02-1943 in Auschwitz, Alida en Jeannette zijn zussen.
Jeannette woont vanaf juli 1928 aan de Emmastraat 51>53 (huisnummers wordt nog gecontroleerd) en vanaf 05-10-1931 samen met Alida. Zij is apothekersassistente. Tot feb. ´42 wonen ze hier tot het huis gevorderd wordt door de Duitsers. Voor een maand wonen ze op de Koningsweg 34. Op 05-03-1942 vertrekken ze gedwongen naar Amsterdam. De dames Prins reden die dag met een rijtuig langs de apotheek om afscheid te nemen van het personeel.
Alida en Jeannette waren dochters van Aron Prins en Roosje de Jonge. Ze dreven samen apotheek De Valk in eigendom van de firma Ansingh en Mesman aan de Achterstraat hoek Magdalenenstraat. Alida was bedrijfsleidster, apotheekhoudster en drogiste. Na het gedwongen vertrek uit Alkmaar woonden ze in Amsterdam aan de Plantage Prinsenlaan.
Alida stierf in Amsterdam op 11-11-1942 aan een hartaanval in de periode van de razzia's.
Jeannette werd op 09-02-1943 gedeporteerd naar Westerbork, op 16-02-1943 naar Auschwitz.waar zij op 19-02-1943 werd vermoord.

8. Lyceumstraat 76 (1 steen)

Beelo Koppel-Englander

Beelo Koppel-Englander

8. Lyceumstraat 76
Beelo Koppel-Englander, geboren op 01-05-1877 Alkmaar, vermoord op 21-05-1943 in Sobibor.
Zij is weduwe van Salomon Koppel sinds 1934. Het echtpaar had geen kinderen.
Na het overlijden van Salomon woont ze In de Lyceumstraat. Op 9 december 1941 wordt dit huis gevorderd door de Duitsers en woont zij in bij Willem en Ella Prins op de Langestraat 88b (nu nr. 94) tot 30-06-1942.
Laatste adres van Beelo is de Trompenburgstraat 105 in Amsterdam.
Beelo is op 11 mei 1943 gedeporteerd naar Westerbork, op 18 mei naar Sobibor waar zij op 21 mei is vermoord.
Beelo is o.a. de zus van Klaartje (geh. Spier), Femmetje (geh. Kuyper), Gompert, Isaac, Saartje (geh. Elzas), Sientje (geh. Bing - zie steenlegging 02-11-2015) en Abraham (zie onder 8. van deze steenlegging).

9. Korte Landstraat 9 (1 steen)

Elisabeth Velleman-Godlieb

(geen foto's beschikbaar)

9. Korte Landstraat 9
Elisabeth Velleman-Godlieb, geboren op 17-02-1854 te Grave, vermoord op 30-04-1943 in Sobibor. Zij is weduwe van Hartog Velleman sinds 1930.
Het echtpaar heeft 6 kinderen: Saartje, Jetje, Barend, Andries, Alida en Leentje.
Zij woonde aan de Korte Landstraat tot 24-06-1942. Op de dag van de gedwongen wegvoering op 5 maart 1942 was zij opgenomen in het Elisabethziekenhuis. Na haar ontslag uit het ziekenhuis zal haar evacuatie alsnog plaatsvinden.
Haar laatste woonadres in Amsterdam was Plantage Muidergracht 17hs. Op 20-04-1943 wordt zij gedeporteerd naar Westerbork, op 27-04-1943 naar Sobibor waar zij op 30 april wordt vermoord.
Haar dochter Leentje trouwt met Salomon Emanuel Leuw. Hij is op 12 september 2016 herdacht met een steen. (zie 2e steenlegging).

10. Kennemerpark 12 (5 stenen)

Frans Grünwald
Else Ada Grünwald-Frankenberg
Leonard David Grünwald
Jetty Cecile Grünwald
Cäcilie Frankenberg-Wolf


Leonard David Grünwald


Leonard en Jetty Grünwald in de sneeuw

10. Kennemerpark 12
Frans Grünwald, geboren op 05-09-1906 te Den Helder, vermoord in april 1944, Birkenau.
Else Ada Grünwald-Frankenberg, geboren op 09-08-1909 te Alkmaar, vermoord op 11-02-1944 in Auschwitz.
Leonard David Grünwald, geboren op 24-05-1933 te Den Helder, vermoord op 11-02-1944 in Auschwitz.
Jetty Cecile Grünwald, geboren op 14-06-1937 te Den Helder, vermoord op 11-02-1944 in Auschwitz.
(Oma) Cäcilie Frankenberg-Wolf, geboren op 09-10-1875 in Elberfeld (D), vermoord op 23-07-1943 in Sobibor.
Frans en Else woonden als Helderse evacués van 22-01-1941 tot 13-05-1943 in bij oma Cäcilie op het adres aan het Kennemerpark. Oma woonde hier al vanaf 1911. Zij was sinds 1936 weduwe van Louis Frankenberg.
Frans grossierde in bakkerijartikelen. Hij was ook plaatselijk hoofdvertegenwoordiger van de Joodse Raad. Met de gedwongen wegvoering van de Joodse Alkmaarders op 5 maart 1942 bleef het gezin buiten schot. Mw. Grünwald lag in het ziekenhuis. In de loop van ´42 waren ze nog in Alkmaar, omstreeks half september 1942 duiken ze onder bij familie Boon in Schoorldam.
Hierbij heeft de Alkmaarse verzetsman Willem Rivière bemiddeld. Beide kinderen gaan naar Haarlem.
Daarna duiken ze onder bij Gjalt Veeninga aan de Boezemsingel 55 in Alkmaar.
Op 23 april ´43 meldt de politie het vermoeden van onderduik. Op 14 oktober ´43 houden rechercheurs Paling en Vedder huiszoeking en dragen hen over aan de SD in Amsterdam. Via de Weteringsschansgevangenis en de Hollandsche Schouwburg worden ze op 28 oktober ´43 naar Westerbork en op 8 februari ´44 naar Auschwitz gedeporteerd. Daar wordt Else met de kinderen 3 dagen later vermoord. Frans wordt omgebracht in april 1944 in Birkenau.
Oma Cäcilie was in Amsterdam ondergedoken, samen met haar zoon Hans en schoondochter Gertrude. Zij zijn verraden op 14 juli 1943 en op 17 juli naar Westerbork gebracht. Op 20 juli werden ze op transport naar Sobibor gezet en daar alledrie op 23 juli vermoord.
Voor Hans en Gertrude wordt vandaag – 15 mei 2017 – een herdenkingssteen gelegd bij hun woonhuis aan de Juliana van Stolberglaan 16. (zie nr. 1).

11. Zilverstraat 8 (2 stenen)

Simon Goudeket
Daatje Goudeket-Davidson


Fam. Goudeket-Davidson

Bovenaan van links naar rechts:
Salomon de Wilde, echtgenoot van Rosa Davidson
Maurits Leuw, echtgenoot van Mirjam Leuw
Simon Goudeket, echtgenoot van Daatje Davidson
Tussenin Rachel, die ongehuwd is gebleven.
Onderaan van links naar rechts: Daatje Davidson, Rosa Davidson en Mirjam Davidson.


De winkel van Goudeket aan de Zilverstraat in Alkmaar 

11. Zilverstraat 8
Simon Goudeket, geboren op 09-04-1909 in Amsterdam, vermoord op 30-04-1943 in Sobibor.
Daatje Goudeket-Davidson, geboren op 30-11-1902 in Amsterdam, vermoord op 13-11-1942 in Auschwitz.
Simon en Daatje trouwen op 22 augustus 1932; hun huwelijk blijft kinderloos. Ze komen op 10 april1937 vanuit Amsterdam in de Zilverstraat wonen. Simon is winkelier in elektrische artikelen, radioartikelen en lampen. Na de oorlog neemt de jongste broer van Simon, Nathan, de zaak tijdelijk over.
We weten heel weinig van Simon en Daatje. Voor meer info copieer de volgende link:
http://www.joodsmonumentzaanstreek.nl/vries-rudelsheim-de-maria-marieke/

12. Dansinstituut Metiusgracht 14 (3 stenen)

Abraham Englander
Rozettha Englander-Berkleij
Aron Arend Engelander


Abraham Englander

12. Dansinstituut Metiusgracht 14

Abraham Englander, geboren op 13-01-1880 te Alkmaar, vermoord op 20-03-1943 in Sobibor.
Rozettha Englander-Berkleij, geboren op 19-02-1881 in Schoonhoven, vermoord op 20-03-1943 in Sobibor.
Aron Arend Engelander, geboren op 26-02-1907, vermoord op 30-11-1943 in Majdanek.
Het echtpaar Englander had een manufacturenzaak aan de Langestraat 44a. (Manufacturen zijn geweven producten zoals zijde, katoen, wol en linnen).
Het echtpaar had naast Aron Arend ook een dochter, Bloemetje geheten. Bloemetje was in 1931 getrouwd, Aron was ongetrouwd en had een danszaal in de tuin, (die helemaal doorliep naar het Varnebroek), waar hij danslessen gaf.
In feb 1942 wordt dit huis door de Duitsers gevorderd en het echtpaar met zoon Aron gaat per 11-02-1942 inwonen bij Bloemetje en haar niet-Joodse man en 2 kinderen aan de Kennemerstraatweg 37 > nu 33.
We weten niet of het echtpaar met Aron direct naar Amsterdam ging tijdens de gedwongen wegvoering van 5 maart 1942. Wel weten we dat ze vanaf 3 juli 1942 samen in de Plantage Middenlaan 16-boven wonen. Aron blijft hier wonen als zijn ouders per 1 oktober 1942 naar de Molenbeekstraat 2-II verhuizen.
Bij een razzia wordt Abraham op straat opgepakt, zeer waarschijnlijk verenigd met zijn zieke vrouw en samen worden ze op 6-3-1943 naar Westerbork gedeporteerd. Op 13 maart worden ze naar Sobibor op transport gezet, waar ze op 20 maart worden vermoord.
Van Aron Arend weten we alleen dat hij op 30 november 1943 in Majdanek is vermoord. Majdanek ligt in zuidoost Polen tegen de Russische grens.

WBack To Top