DIT PROJECT STEUNEN

DIT PROJECT STEUNEN

Wilt u bijdragen aan de realisatie van het project Herdenkingsstenen Joods Alkmaar?
Het doel van de Stichting is om de ongeveer 150 Alkmaarse slachtoffers van de Holocaust, allen voormalige inwoners van deze stad, te gedenken door middel van de steentjes bij de huizen waar zij hebben gewoond, tijdelijk verbleven of waren ondergedoken. De namen van deze mensen mogen niet in vergetelheid raken. Een mens is niet slechts dood door overlijden, maar temeer als zijn of haar naam niet meer bestaat. Daarom is het zo belangrijk de namen van onze Joodse medeburgers in herinnering te brengen en te houden. U kunt uw 'steentje' bijdragen door een bedrag over te maken op:

Bankrekening: NL 87 INGB 000 671 56 07
t.n.v.: Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar
Overmaken kan via de DONATIE-button

RSIN nummer 8546.94.560  -  BIC code: INGBNL2A

Maken en aanbrengen van een gepolijst granieten Herdenkingssteen kost minder dan de eerder toegepaste Stolpersteine. Er wordt gerekend met 8% administratieve en ontwikkelkosten )*.
Het uiteindelijke bedrag per steen is 50,- euro.
Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom.
Op eigen initiatief is het ook nog mogelijk zelf een periodieke automatische betaling in te stellen bij uw eigen bank.

We kunnen zo als Alkmaarse gemeenschap laten zien dat onze voormalige Joodse medeburgers niet worden vergeten.

)* onder adminstratieve en ontwikkelkosten vallen o.a. de gebruikelijke kosten voor post, mail, website en de kosten m.b.t. de steenleggingen zelf.

http://herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl/wp-content/uploads/2018/01/Afbeelding-voor-contentpagina-300x200.jpg

Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is ANBI geregistreerd. Onze Stichting is geheel transparant (zie onder DE STICHTING) en is geregistreerd met de status Culterele ANBI. Giften zijn daardoor 125% belastingaftrekbaar.

WBack To Top