Lesbrief Basis Onderwijs

LESBRIEF Basis Onderwijs

U vindt hier:

– een tekstboekje met vragen waarmee de leerlingen individueel of klassikaal aan het werk gaan.

– een powerpointpresentatie met begeleidende tekst voor de leerkracht om te gebruiken om een onderwijs-leergesprek te voeren met de leerlingen.waarmee de leerlingen individueel of klassikaal aan het werk gaan. LET OP: deze download is een ZIP-bestand.

– een docentenhandleiding, met daarin opgenomen een instructie voor de docent, een antwoordmodel en tips voor verdere (verdiepings-)opdrachten.

Achtergrond lesbrief Basisonderwijs:

Het BO-lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen van groep 8. Hierin staat het verhaal van hun leeftijdsgenootje Marjan Drukker centraal.

In het voorjaar van 1941 deed Marjan Drukker uit Alkmaar, 12 jaar oud, de toelatingstoets voor de Rijks-HBS aan de Paardenmarkt. Groot was de vreugde bij haar en haar ouders, toen het bericht kwam dat zij werd toegelaten tot deze vervolgopleiding. De overstap naar het voortgezet onderwijs is ook voor uw leerlingen, hun ouders en u als leerkracht nog steeds een belangrijk moment. Marjan is echter nooit naar de Rijks-HBS gegaan. Tijdens de Duitse bezetting is zij, samen met haar ouders, omgebracht in het vernietigingskamp Auschwitz. Een soortgelijk lot trof ongeveer 150 andere Alkmaarse Joden.

In het Stedelijk Museum van Alkmaar is op de afdeling ‘Portret van Alkmaar‘ een presentatie te zien over het leven van Marjan Drukker onder de noemer van de Tweede Wereldoorlog.

DOWNLOADS

Download tekstboekje met vragen

Download powerpointpresentatie met begeleidende tekst

Download docentenhandleiding

WBack To Top