Lesbrief Voortgezet Onderwijs

LESBRIEF Voortgezet Onderwijs

U vindt hier:

– een tekstboekje met vragen waarmee de leerlingen individueel of klassikaal aan het werk gaan.

– een powerpointpresentatie met begeleidende tekst voor de leerkracht om te gebruiken om een onderwijsleergesprek te voeren met de leerlingen.waarmee de leerlingen individueel of klassikaal aan het werk gaan. LET OP: deze download is een ZIP-bestand. 

– een docentenhandleiding, met daarin opgenomen een instructie voor de docent, een antwoordmodel en tips voor verdere (verdiepings-)opdrachten.

Achtergrond lesbrief Voortgezet Onderwijs:

Het VO-lesmateriaal is ontwikkeld voor de leerlingen uit klas 3 HAVO/VWO. In dit lesmateriaal staat het verhaal van Louis Frankenberg centraal. Dit persoonlijke verhaal wordt ondersteund door originele bronnen uit het RAA, waardoor uw leerlingen in aanraking komen met primaire bronnen.

De familie Frankenberg was een bekende familie in Alkmaar door hun kantoorboekhandel aan de Langestraat 28. In het lesmateriaal wordt uitgelegd hoe hun leven sinds de Duitse bezetting stap voor stap werd bemoeilijkt en hoe Louis Frankenberg (1936) als jongetje zijn ouders kwijtraakte, via Westerbork in Theresienstadt terecht kwam en uiteindelijk de oorlog overleefde. Vanuit zijn huidige woonplaats in Brazilië heeft Louis Frankenberg meegewerkt aan dit lesmateriaal.


DOWNLOADS


Download tekstboekje met vragen

Download powerpointpresentatie met begeleidende tekst

Download docentenhandleiding

WBack To Top