ONDERWIJS

Profielwerkstuk van eindexamenleerlingen van het Murmellius Gymnasium 

AAN DE VERGETELHEID ONTTROKKEN
Dit was de titel waarmee twee eindexamenleerlingen van het Murmelliusgymnasium hun profielwerkstuk presenteerden op vrijdag 9 november 2018 ten overstaan van hun docente geschiedenis, medeleerlingen, familie en vertegenwoordigers van onze stichting. Met hun keuze ondersteunden de leerlingen tegelijk het werk van de stichting.
In hun 44 pagina’s tellend werkstuk doen zij hun verhaal over de zoektocht naar de feitelijke gebeurtenissen in de levens van Joodse Alkmaarders tijdens de 2e Wereldoorlog

Onze stichting  beijvert zich om alle weggevoerde en vermoorde Joodse Alkmaarders te herdenken, door in de stoep voor hun woonhuis een herdenkingssteen aan te brengen. Vanaf de eerste steenlegging in november 2015, zijn op dit moment 116 stenen gelegd voor 49 panden.
Voordat definitief besloten wordt wie er herdacht zal worden, is er veel werk nodig om de gegevens na te trekken. (En niet alleen dat, ook het zoeken, vinden en uitnodigen van de nabestaanden vergt veel moeite en tijd. Deze taak ligt op de schouders van het bestuur van de stichting en is een belangrijke drijfveer voor het werk.)

Dominique en Margot hebben van drie personen, die in juni 2019 herdacht zullen worden, de gegevens nagetrokken. Hun tocht ging niet alleen over de digitale weg; ook de bezoeken aan de archieven van Amsterdam en Alkmaar vormden een wezenlijk onderdeel van hun werkstuk.
Zij hebben door hun inzet én de uitkomst van hun onderzoek, de stichting een grote dienst bewezen, waarvoor onze hartelijke dank. Onze dank geldt niet in de laatste plaats ook hun docente voor haar stimulerende en ondersteunende hulp.

http://herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl/wp-content/uploads/2019/02/Murmellius-2-200x300.png

Lesbrieven voor het Basis- en Voortgezet Onderwijs

Ten behoeve van het onderwijs hebben wij enkele lesbrieven samengesteld. Deze lesbrieven zijn opgesteld voor de Basisschool (BO) en voor het Voortgezet Onderwijs (VO) en zijn geschreven door mevr. Stefanie Schipper-Fijma uit Alkmaar. De Lay Out is gemaakt door Ruben Ridderhof uit Ede.
De lesbrief voor het VO is op 16 mei 2017 officieel overhandigd aan het Murmellius Gymnasium in aanwezigheid van de hoofdpersoon van de lesbrief: Louis Frankenberg. De leerlingen van 3 Gymnasium hadden daar ook een vraaggesprek met hem, zie onderstaande foto's.

Tijdens diverse geschiedenislessen is veel aandacht besteed aan de lesbrief en tijdens tekenuren is er opdrachtmatig gewerkt een werkstukken: het ontwerpen van een poster met als onderwerp de Holocaust. Zie hieronder het bijzondere en creatieve resultaat!

INHOUD LESBRIEVEN:

Aan de hand van een tweetal Alkmaarse verhalen (één afgestemd op het BO en één afgestemd op het VO)
doen de leerlingen kennis op over Alkmaar in bezettingstijd en de Holocaust.
Daarbij worden zij gestimuleerd na te denken over het nut van herdenken en de verschillende manieren waarop dat kan.

Het lesmateriaal is vrij beschikbaar en wordt hier kant en klaar aangeleverd. Hierdoor is het voor docenten op elk moment in het lesprogramma inzetbaar.
bovendien is het materiaal op meerdere manieren te gebruiken, waardoor de docent zelf in staat is te bepalen hoeveel tijd aan het onderwerp wordt besteed.

Onder de betreffende buttons zijn de bestanden te downloaden. U vindt daar een tekstboekje waarmee de leerlingen individueel of klassikaal aan het werk gaan, een powerpointpresentatie met begeleidende tekst voor de leerkracht om te gebruiken om een onderwijsleergesprek te voeren met de leerlingen.
Daarmee kunnen de leerlingen dan individueel of klassikaal aan het werk gaan.
Daarnaast treft u aan een docentenhandleiding, met daarin opgenomen een instructie voor de docent met tips voor de uitwerking.

WBack To Top