Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar

De  Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar bezit de domeinnaam Herdenkingsstenen Joods Alkmaar en de privacyverklaring geldt derhalve alleen voor deze domeinnaam.

Inleiding:
De Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar respecteert de privacy van alle gebruikers van onze site en draagt er zorg voor dat informatie en persoonlijke gegevens die aan ons verschaft worden, uit andere bronnen aangereikt krijgen of die uit ons onderzoek naar voren komen, vertrouwelijk worden behandeld. Het betreft hierbij hoofdzakelijk onderzoek naar namen en achtergronden van slachtoffers alsmede het zoeken naar nabestaanden.
De gegevens worden voor zover mogelijk uitsluitend gebruikt met toestemming van hen die het ons ter beschikking stellen, citaten met toestemming van de schrijver of uitgever en informatie van websites met vermelding van die sites.
Persoonlijke gegevens  worden niet aan derden verkocht en worden alleen ter beschikking gesteld als daarmee het onderzoek van die derden bijdraagt aan het vinden van namen van slachtoffers en/of nabestaanden.

Persoonsgegevens:
De Stichting kan persoonsgegevens verwerken doordat er via ons contactformulier of direct via Email reacties zijn geplaatst of om informatie is gevraagd.
Deze gegevens (zoals voor- en achternaam, adresgegevens en/of telefoonnummers en Emailadressen) blijven binnen onze stichting en functioneren alleen ten behoeve van het contact. Daarnaast worden ze in voorkomende gevallen gebruikt voor bijv. het uitnodigen van de ceremoniële bijeenkomsten of het op de hoogte houden van ontwikkelingen.
Gegevens ten gevolge van donaties worden uitsluitend gebruikt voor het innen van die donaties en het beheren van de financiële administratie. Deze gegevens blijven anoniem en worden alleen onder de naam ‘ontvangen sponsoring’ als totaalbedrag gepubliceerd op onze site.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het contact te bewerkstelligen.
Reacties n.a.v. de steenleggingen worden anoniem geplaatst en foto’s van de slachtoffers die zijn aangeleverd door nabestaanden worden alleen met toestemming geplaatst.

Website:
Op onze website worden verslagen en foto’s geplaatst van alle ceremoniële steenleggingen. Het plaatsen van foto’s wordt gezien als een vorm van verslaggeving en is openbaar. Foto’s van minderjarigen: dezen (de betrokken kinderen en/of de ouders) zullen door ons benaderd worden t.b.v. goedkeuring omtrent plaatsing op de site. Het gaat met name om kinderen die meewerken vanuit de betrokken scholen.
Gegevens c.q. achtergrondverhalen van Holocaustslachtoffers zijn openbaar.
Door middel van Google Analytics houden wij bij hoe onze website wordt bezocht en uit welke landen het bezoek komt. Daarnaast proberen wij hiermee de werking en vindbaarheid van onze website te verbeteren. Er worden (behalve van de op deze site voorkomende joods oorlogslachtoffers) geen persoonsgegevens verzameld of door ons opgevraagd, ook wordt niets van deze gegevens doorverkocht aan derden.

Stichting:
Een stichting is bij wet verplicht al haar activiteiten en financiële situatie openbaar te maken hetgeen wij realiseren via onze website. Naast deze privacyverklaring zijn de statuten, oprichtingsakte en beleidsplan derhalve op de website gepubliceerd. (zie onder STICHTING).

WBack To Top