De Steenleggingen in alfbetische volgorde

In dit onderdeel zijn alle steenleggingen van de afgelopen 5 jaar in alfabetische volgorde gezet.

 

                        Alfabetische volgorde van de straatnamen                                                                                                Alfabetische volgorde van achternamen

A

1.    Achterstraat 16

2.    Achterstraat 52

3.    Achterstraat 62

B

4.    Bierkade 15

5.    Boterstraat 1a

6.    Brouwerstraat 20
-

C

7.    Cort van der Lindenkade 4

E

8.    Egmonderstraat 18a
-
-

9.    Emmastraat 53

10. Emmastraat 55

G           

11. Groot Nieuwland 32

H

12. Hofdijkstraat 1

13. Hofdijkstraat 7
-

14. Hofdijkstraat 10
-

15. Hofstraat 3                   

16. Hofstraat 13                 

17. Houttil 16

18. Houttil 52
-

19. Huigbrouwerstraat 8
-

J

20. Jan van Scorelkade 39

21. Juliana van Stolberglaan 16
-

K

22. Kanaalkade 52               

23. Keizerstraat 35

24. Kennemerpark 12
-

25. Kennemerstraatweg 163
-

26. Koningsweg 88
-

27. Kooltuin 17
-

28. Korte Landstraat 7

29. K. van het Veerstraat 20
-

L

30. Laat 68

31. Langestraat 15

32. Langestraat 24
-

33. Langestraat 32a               

34. Langestraat 37

35. Langestraat 80

36. Langestraat 101 

37. Luttik Oudorp 55

38. Lyceumstraat 76

39. Maclaine Pontstr 9
-
-

40. Metiusgracht 14
-

41. Mient 14

N

42. Nicolaas Beetskade 11

O

43. Oudegracht 50

44. Oudegracht  144
-
-

45. Oudorperdijkje 34

46. Oudorperdijkje 43

47. Rochdalestraat 32

48. Rozenstraat 7 

S

49. Sint Annastraat 17

50. Snaarmanslaan 57

51. Snaarmanslaan 129

52. Spoorstraat 26

53. Spoorstraat 82

54. Spoorstraat 97

55. Staringhstraat 10
-

56. Stationsweg 35

V

57. Verdronkenoord 25

W

58. Westerweg 15

59. Westerweg 82
-

60. Westerweg 146

61. Zeswielenstraat 9
-

62. Zilverstraat 8

-

Frederik en Elisabeth Hagens-Asser en hun zoon Jacob

De zussen Alida en Jeannette Prins    Werkadres (zie ook 9)

Eleazar Bing

-

Isaak en Rosette Prins-Vlessing en hun zoon Aron

Johanna Hendrica Elzas

Abraham Levie en Sippora van Gelder-Prins en hun dochter Helena Sophia

-

Mozes en Rebekka de Jong-Blok

-

Elisabeth Polak-Polak en haar kinderen: Hartog Philip Benedictus, Jacob Benedictus, Judith, Mathilda en Roosje   Woonadres (zie ook 44)

De zussen Alida en Jeannette Prins   Woonadres (zie ook 2)

Vader Levi Elzas en dochter Bloemetje Elzas

-

Hartog Drielsma

-

Mozes en Fredrika de Jong-van Gelder

Salomon Prins en zijn zus Vrouwtje Prins, Rosette van Praag en Helena Bouman

Salomon Emanuel en Sientje Leuw-Stern en hun zoon Philip Levie

Mozes en Jaantje Lewijt-de Jong

(Rabbijn) Abraham de Wolff en Bertha de Wolff-Noach

Abraham de Vries

Sientje Bing-Englander, Leon en Sara de Jongh-Bing, Aron Bing

Mozes en Berendina de Jongh-le Grand en hun kinderen Abraham, Sara en Henriëtte

-

Eduard Isaäc Vleeschdraager

Hans Lion en Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt   Woonadres (zie ook 32)

-

Louis Prins

Bloeme Botterman-Vreeland

Frans en Else Ada Grünwald-Frankenberg en de kinderen Leonard David en Jetty Cecile

Louis en Johanna Sluizer-Goudsmid en hun dochter Marianna

Elias en Rebecca Annegien den Hartog-Lermer en hun kinderen Cornelia, Engeltje, Jacob Aron en Aron

Marcus en Betje Trijbetz-de Vries en  (schoon)moeder Willemina de Vries-de Vries

Elisabeth Velleman-Godlieb

Hartog Salomon en Anna Hamburger-Zwaap en (schoon)moeder Margaretha Zwaap-Polak

-

De zussen Sophia en Betje Deen

Salomon en Betje Leefmans-Belinfante en hun zoon Aron

Hans Lion en Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt    Werkadres (zie ook 21)

David en Johanna van Buuren-Cohen

Jacob en Alida Elzas-Nol

Benjamin en Reintje van der Lijn-Serlui

Samuël Menist

Abraham en Juliette Drukker-Cohen en hun dochter Marjan

Beelo Koppel-Englander

-

Leon Salomon Kannewasser,zijn zus Maartje Salomon Kannewasser Aron Salomon en Jacomina Kannewasser-Oudkerk

Abraham en Rozettha Englander-Berkleij en hun zoon Aron Arend

Elisabeth Polk

-

Hartog Hammelburg

-

Leentje de Jong-van Dal en haar zoon Simon

Elisabeth Polak-Polak en haar kinderen: Hartog Philip Benedictus, Jacob Benedictus, Judith, Mathilda en Roosje   Werkadres (zie ook 8)

Leon Turksma

Maria Göttmer-Hagens

-

Samuël en Rebecca Dresden-Pesaro

Siegfried en Ada Trijbetz-Dassi

-

Jacob en Rebecca de Vries-van Praag

Karel van Thijn

Elisabeth Elte-Wesseli

David en Isabetlla Oudkerk-Lissauer en hun dochter Jogéva

Retje Vrieslander-Beek en haar dochters Eva en Flora

Jakob Joseph Polak

Meijer en Margaretha van der Horst-Polak en dochter Mia Ali

De zussen Eva, Vrouwtje en Reintje Oudkerk

-

Aaltje van der Kop-van Krefeld

-

Hartog en Dora Sientje van der Kop-Bos

Barend en Judith Vlessing-Van der Kop en hun dochter Aaltje

Salomon en Roza van der Kop-Glaser

-

Salomon en Betje Leefmans-Belinfante en hun zoon Aron
        Woonadres (zie ook 31)

Simon en Daatje Goudeket-Davidson

B
Bing, Aron

Bing, Eleazer

Bing-Englander, Sientje

Botterman-Vreeland, Bloeme

Bouman, Helena

Buuren van - Cohen, David en Johanna

D
Deen, Sophia  en  Betje

Dresden - Pesaro, Samuël en Rebecca

Drielsma, Hartog

Drukker - Cohen, Abraham en Juliette
Drukker, Marjan

E
Elte - Wesseli, Elisabeth

Elzas, Bloemetje

Elzas, Johanna Hendrica

Elzas - Nol, Jacob en Alida

Elzas, Levi

Englander - Berkleij, Abraham en Rozettha;
Englander Aron

Frankenberg-Goldschmidt, Hans Lion en Gertrude Klara

Frankenberg - Wolf, Cäcilie

G
Gelder van - Prins, Abraham Levie en Sippora;
Gelder van, Helena Sophia

Goudeket - Davidson, Simon en Daatje

Göttmer - Hagens, Maria

Grünwald - Frankenberg, Frans en
Else Ada
Grünwald, Leonard David
Grünwald, Jetty Cecile

H
Hagens - Asser, Frederik en Elisabeth
Hagens, Jacob

Hamburger - Zwaap, Hartog Salomon en Anna

Hammelburg, Hartog

Hartog den - Lermer, Elias en Rebecca Annegien
Hartog den, Cornelia
Hartog den, Engeltje
Hartog den, Jacob Aron
Hartog den, Aron

Horst van der - Polak, Meijer en Margaretha
Horst van der, Mia

J
Jong de - van Dal, Leentje
Jong de, Simon

Jong de - Blok, Mozes en Rebekka

Jong de - van Gelder, Mozes en Fredrika

Jongh de - Bing, Leon en  Sara

Jongh de - le Grand, Mozes en Berendina
Jongh de, Abraham
Jongh de, Sara
Jongh de, Henriëtte

K
Kannewasser, Leon Salomon
Kannewasser, Maartje Salomon
Kannewasser - Oudkerk, Aron Salomon en Jacomina

Kop van der - Bos, Hartog en Dora Sientje

Kop van der – Glaser, Salomon en Roza

Kop van der - van Krefeld, Aaltje

Koppel - Englander, Beelo

L
Leefmans - Belinfante, Salomon en Betje
Leefmans, Aron

Leuw - Stern, Salomon Emanuel en Sientje
Leuw, Philip Levie

Lewijt-de Jong, Mozes en Jaantje

Lijn van der - Serlui, Benjamin en Reintje

M
Menist, Samuël

O
Oudkerk - Lissauer, David en Isabella
Oudkerk, Jogéva

Oudkerk, Eva
Oudkerk, Reintje
Oudkerk, Vrouwtje

P
Polak-Polak, Elisabeth
Polak, Hartog Philip Benedictus
Polak, Jacob Benedictus
Polak, Judith
Polak, Mathilda
Polak, Roosje

Polak, Jakob Joseph
-

Polk, Elisabeth

Praag van, Rosette

Prins, Alida

Prins - Vlessing, Isaak en Rosette
Prins, Aron

Prins, Jeannette

Prins, Louis

Prins, Salomon
Prins, Vrouwtje

S
Sluizer - Goudsmid, Louis en Johanna
Sluizer, Marianna

T
Thijn van, Karel

Trijbetz - de Vries, Marcus en Betje

Trijbetz - Dassi, Siegfried en Ada

Turksma, Leon

V
Velleman - Godlieb, Elisabeth

Vleeschdraager, Eduard Isaäc 20

Vlessing - Van der Kop, Barend en Judith
Vlessing, Aaltje

Vries de, Abraham

Vries de - van Praag, Jacob en Rebecca

Vries de - de Vries, Willemina

Vrieslander - Beek, Retje
Vrieslander,Eva
Vrieslander, Flora

W
Wolff de - Noach, Abraham en Bertha
(Rabbijn de Wolff)

Z
Zwaap-Polak, Margaretha

-
Houttil 52

Achterstraat 62

Houttil 52

Keizerstraat 35

Hofdijkstraat 7

Langestraat 32a

-
Laat 68

Rochdalestraat 32

Groot Nieuwland 32

Luttik Oudorp 55
-

-
Snaarmanslaan 129

Emmastraat 55

Boterstraat 1a

Langestraat 37

Emmastraat 55

Metiusgracht 14
-

J.v.Stolberglaan 16 / Lange-
straat 24

Kennemerkpark 12

-
Brouwerstraat 20
-
-

Zilverstraat 8

Oudorperdijkje 43

Kennemerpark 12
-
-
-

-
Achterstraat 16
-

K. van het Veerstraat  20
-

Nicolaas Beetskade 11

Koningsweg 88
-
-
-
-
-

Staringhstraat 10
-
-

-
Oudegracht 50
-

Cort van der Lindenkade 4

Hofdijkstraat 1

Houttil 52

Huigbrouwerstraat 8
-
-
-

-
Maclaine Pontstraat 9
-
-
-

Westerweg 15

Westerweg 146

Verdronkenoord 25

Lyceumstraat 76

-
Langestraat 15 / Zeswielen-
straat 9

Hofdijkstraat 10
-

Hofstraat 3

Langestraat 80

-
Langestraat 101
-

Spoorstraat 26
-

Stationsweg 35
-
-

-
Oudegracht 144 / Egmonder-
straat 18
-
-
-
-

Spoorstraat 97
-

Mient 14

Hofdijkstraat 7

Achterstraat 52 / Emmastraat 53

Bierkade 15
-

Achterstraat 52 / Emmastraat 53

Kanaalkade 52

Hofdijkstraat 7
-

-
Kennemerstraatweg 163
-

-
Snaarmanslaan 57

Kooltuin 17

Rozenstraat 7

Oudorperdijkje 34

-
Korte Landstraat 7

Jan van Scorelkade 39

Westerweg 82
-

Houttil 16

Sint Annastraat 17

Kooltuin 17

Spoorstraat 82
-
-

-
Hofstraat 13
-

-
K. van het Veerstraat  20

WBack To Top